x

Varaa majoitus

x

Tee pöytävaraus

Valitse ravintola

Asia Hullu Poro Bistro Ämmilä Pihvipirtti Kammi
x

Varaa ohjelma

Loading...
x
[tiketti-feed]

OHJELMAPALVELUIDEN VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT
Nämä ehdot koskevat Hullu Poro Oy:n asiakkailleen välittämien ohjelma– ja lisäpalveluiden varauksia.

VARAUSEHDOT
Varaus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai internetistä Hullu Poro Oy:n verkkokaupassa. Varaus on voimassa varaajan varauksen yhteydessä ilmoittamalle henkilömäärälle ja tulee sitovasti voimaan, kun
asiakas on saanut varausvahvistuksen sähköpostitse. Varauksen voi tehdä viimeistään 24 tuntia ennen varauksen ajankohtaa ja vähimmäisosallistujamäärä on 2
henkilöä.

VARAAMINEN JA MAKSU
Varauksen tehtyään asiakas saa vahvistuksen, ohjelmakuvauksen, jossa on kulkuohje kohteeseen ja lähtöpaikkaan. Toimistokuluina peritään palvelumaksu 40 € (sisältyy ohjelman hinnassa ja peritään vain
peruutuksen yhteydessä).

MAKSUEHDOT
Verkkokaupassa tai puhelinmyyntinä maksu luottokortilla etukäteen, sovittavissa laskutus tai maksu paikan päällä Hullu Poro hotellin vastaanotossa tai Tonttulan kahvilassa.
Hullu Poro Oy:llä on oikeus perua varaus, mikäli asiakas ei ole maksanut ostamiensa palveluiden hintaa eräpäivään mennessä.

PERUUTUSEHDOT
Varauksen peruuntuminen:
• vähintään 21 vrk ennen varauksen alkua perutuille varauksille peruutuskulut ovat 40 €.
• myöhemmin kuin 21 vrk mutta viimeistään 8 vrk ennen varauksen alkamista 50% varauksen hinnasta +palvelumaksu.
• 7 vrk tai lähempänä ennen varauksen alkua perutuille varauksille peruutuskulut ovat 100% varauksenarvosta.
Peruutukset tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen hotel@hulluporo.fi tai puhelimitse +358 (0) 16 6510 100
Varausnumero tulee ilmoittaa peruutuksen yhteydessä. Huomioithan peruutuksen aikarajoissa hotellin aukioloajat.

Äkillisen sairauksien tai perheessä tapahtuvan kuolemantapauksen tai muun matkaa estävä poikkeustilanteen varalta asiakkaan tulee varmistaa, että omat matka -ja tapaturmavakuutukset kattavat
varauksen kulut, mikäli tapahtunut johtaa tarpeeseen peruuttaa varus. Peruutuksesta tulee välittömästi ilmoittaa Hullu Poro Oy:lle. Myös näissä tapauksissa noudatetaan yllä olevia varausehtoja.
Ohjelmaan/palveluun osallistuvan asiakkaan tulee olla paikalla ajoissa, vähintään 5-10 min ennen ohjelman/lähdön alkua. Asiakkaan tulee varmistaa, että on lähdössä retkelleen oikealla kuljetuksella ja
oikeaan aikaan! Myöhästyminen tai väärän retkikuljetuksen valinta eivät oikeuta rahanpalautukseen tai retken uudelleen järjestämiseen.

MUUTOKSET
Mahdolliset varaajan toivomat muutokset varauksiin tulee lähettää kirjallisesti Hullu Poro Oy:lle sähköpostitse hotel@hulluporo.fi. Muutokset tehdään ainoastaan asiakkaan kirjallisella suostumuksella
varaus- ja peruutusehtojen sallimissa aikarajoissa. Sovittujen lisäpalveluiden ja/tai henkilömäärämuutoksen puitteissa.

LAPSET
Osassa ohjelmia/palveluita on tarjolla oma, edullisempi hinta. Lapsihinnat myönnetään lapsille ohjelmasta ja palvelutuottajasta riippuen ja ne on määritelty ohjelman kuvauksessa.

RASKAUS JA MUUT TERVEYDELLISET SEIKAT
Raskaana olevien naisten ei tulisi osallistua moottorikelkka- ja mönkijäohjelmiin tai muihin vastaaviin palveluihin, koska tärähtely ja pakokaasut voivat olla haitallisia. Hullu Poro Oy ei myöskään suosittele
husky-, poro ja hevosohjelmia raskaana oleville naisille kyseisissä ohjelmissa mahdollisesti esiintyvien riskien vuoksi. Raskaana oleva nainen osallistuu kyseisiin ohjelmiin omalla vastuulla.
Osa ohjelmista ja palveluista voi olla fyysisesti vaativia ja osallistujat voivat altistua erilaisille fyysisille rasituksille ja kuormituksille. Mikäli osallistuja epäilee terveydentilansa olevan esteenä
ohjelmaan/palveluun osallistumiselle tai epäilee terveydentilansa vaarantuvan ohjelma/palvelun aikana, tulee osallistujan varmistaa lääkäriltä rajoittaako terveydentila hänen osallistumistaan. Asiakas osallistuu
ohjelmiin/palveluihin aina omalla vastuullaan.

ELÄIMET
Kaikki ohjelmissa/palveluissa käytetyt eläimet on koulutettu ohjelmiin niin pitkälle kuin se on mahdollista.
Eläinten käytös ei ole silti milloinkaan ennakoitavissa ja tästä syystä vaaratilanteiden välttämiseksi osallistujien tulee noudattaa palvelutuottajan antamia turvallisuus -ja muita ohjeita.

MUUT VAHINGOT
Suosittelemme asiakkaita ottamaan matkavakuutuksen odottamattomia tilanteita varten.

HINNAT JA HINNANMUUTOKSET
Varauksen hinnat sisältävä etukäteen sovitut palvelut ja verot. Kaikki oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.
Hullu Poro Oy ei ole vastuussa mahdollisista esitteissä esiintyvistä virheellisistä hinnoista tai esitteiden painatuksen jälkeen tapahtuneista muutoksista hinnoissa.

HUOMATUKSET
Mahdolliset huomautukset tulee tehdä jo kohteessa ensin palvelutuottajalle palvelun/ohjelman aikana tai välittömästi sen jälkeen sekä viivytyksettä myös Hullu Poro Oy:lle kirjallisesti määrämuotoisella
lomakkeella. Jos huomatusta virheestä ei ole tehty ohjelman aikana tai viimeistään 24 tuntia sen jälkeen, asiakas menettää oikeutensa hinnanalennuksiin tai muihin korvauksiin.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA
Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, asiakas voi viedä asian Kuluttajariitalautakuntaa tai Lapin
käräjäoikeuteen. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Hullu Poro Oy ei vastaa näiden ehtojen julkaisemisen jälkeen ilmaantuneista, meistä riippumattomista muutoksista.

TERVETULOA TONTTULAAN, TOIVOMME ETTÄ NAUTIT LOMASTASI!

Päivitetty 27.7.2022